لطفا صبر کنید ...
در حال بارگذاری اطلاعات
تور فرانسه-امارات
8 روز
2 شهر
تاریخ اجرا: پنجشنبه 02 تیر 1401
قیمت : 13990000 تومان + 1190 یورو
لطفا برای رزرو این تور اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید همکاران ما در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت

تور فرانسه-امارات

9 روز
2 شهر
اولین تاریخ اجرا : پنجشنبه 02 تیر 1401
۶ شب پاریس+۲ شب دبی

تور فرانسه-امارات

فصلی
خارجی
1190 + 13990000
نگاه کلی برنامه سفر موارد تحت پوشش گالری دیدگاه
تاریخ‌های اجرا تور تور فرانسه-امارات

تور فرانسه-امارات

9 روز
2 شهر
قیمت از 1190 + 13990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه-امارات

ستاره:
تاریخ اجرا: پنجشنبه 02 تیر 1401
شروع: پنجشنبه 02 تیر
پایان: جمعه 10 تیر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز EK978
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK073
امارات
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز EK074
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK977
امارات
تهران
قیمت : 1190 + 13990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1190 + 13990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1690 + 13990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 890 + 11990000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 11990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه-امارات

ستاره:
تاریخ اجرا: پنجشنبه 09 تیر 1401
شروع: پنجشنبه 09 تیر
پایان: جمعه 17 تیر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز EK978
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK073
امارات
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز EK074
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK977
امارات
تهران
قیمت : 1190 + 13990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1190 + 13990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1690 + 13990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 890 + 11990000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 11990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه-امارات

ستاره:
تاریخ اجرا: پنجشنبه 16 تیر 1401
شروع: پنجشنبه 16 تیر
پایان: جمعه 24 تیر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز EK978
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK073
امارات
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز EK074
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK977
امارات
تهران
قیمت : 1190 + 13990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1190 + 13990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1690 + 13990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 890 + 11990000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 11990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه-امارات

ستاره:
تاریخ اجرا: پنجشنبه 23 تیر 1401
شروع: پنجشنبه 23 تیر
پایان: جمعه 31 تیر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز EK978
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK073
امارات
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز EK074
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK977
امارات
تهران
قیمت : 1190 + 13990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1190 + 13990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1690 + 13990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 890 + 11990000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 11990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه-امارات

ستاره:
تاریخ اجرا: پنجشنبه 13 مرداد 1401
شروع: پنجشنبه 13 مرداد
پایان: جمعه 21 مرداد
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز EK978
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK073
امارات
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز EK074
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK977
امارات
تهران
قیمت : 1190 + 13990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1190 + 13990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1690 + 13990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 890 + 11990000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 11990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه-امارات

ستاره:
تاریخ اجرا: پنجشنبه 20 مرداد 1401
شروع: پنجشنبه 20 مرداد
پایان: جمعه 28 مرداد
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز EK978
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK073
امارات
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز EK074
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK977
امارات
تهران
قیمت : 1190 + 13990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1190 + 13990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1690 + 13990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 890 + 11990000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 11990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه-امارات

ستاره:
تاریخ اجرا: پنجشنبه 27 مرداد 1401
شروع: پنجشنبه 27 مرداد
پایان: جمعه 04 شهریور
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز EK978
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK073
امارات
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز EK074
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK977
امارات
تهران
قیمت : 1490 + 13990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1490 + 13990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 2390 + 13990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + 11990000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 590 + 11990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه-امارات

ستاره:
تاریخ اجرا: پنجشنبه 03 شهریور 1401
شروع: پنجشنبه 03 شهریور
پایان: جمعه 11 شهریور
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز EK978
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK073
امارات
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز EK074
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK977
امارات
تهران
قیمت : 1290 + 13990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + 13990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + 13990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 940 + 11990000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 11990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه-امارات

ستاره:
تاریخ اجرا: پنجشنبه 10 شهریور 1401
شروع: پنجشنبه 10 شهریور
پایان: جمعه 18 شهریور
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز EK978
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK073
امارات
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز EK074
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK977
امارات
تهران
قیمت : 1290 + 13990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + 13990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + 13990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 940 + 11990000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 11990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه-امارات

ستاره:
تاریخ اجرا: پنجشنبه 17 شهریور 1401
شروع: پنجشنبه 17 شهریور
پایان: جمعه 25 شهریور
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز EK978
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK073
امارات
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز EK074
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK977
امارات
تهران
قیمت : 1290 + 13990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + 13990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + 13990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 940 + 11990000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 11990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه-امارات

ستاره:
تاریخ اجرا: پنجشنبه 24 شهریور 1401
شروع: پنجشنبه 24 شهریور
پایان: جمعه 01 مهر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز EK978
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK073
امارات
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز EK074
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK977
امارات
تهران
قیمت : 1290 + 13990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + 13990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + 13990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 940 + 11990000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 11990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه-امارات

ستاره:
تاریخ اجرا: پنجشنبه 31 شهریور 1401
شروع: پنجشنبه 31 شهریور
پایان: جمعه 08 مهر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز EK978
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK073
امارات
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز EK074
امارات
دبی
پرواز برگشت
دبی
شماره پرواز EK977
امارات
تهران
قیمت : 1290 + 13990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + 13990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + 13990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 940 + 11990000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 11990000

چند جمله درباره این تور

| فرانسه

اگر هنوز عاشق نشده اید، الان وقت عاشق شدن است!

کشوری را تصور کنید با هوایی دلپذیر، خیابان هایی زیبا، هنر معماری بی نظیر و موزه هایی به بلندای تاریخ، که خاطره ای تکرار نشدنی را برای گردشگران تداعی می کند. مگر می شود به این کشور سفر کرد و  عاشقش نشد؟ در برابر عظمت برج ایفل بایستید، با موزه لوور به اعماق تاریخ سفر کنید، در خیابان رویایی شانزلیزه قدم بزنید، بوی خوش قهوه را در کافه های رنگارنگ استشمام کنید، از قایق سواری بر روی رود سن لذت ببرید، در فروشگاه های مجلل عطر و لباس سرگرم خرید شوید، غذاهای خوشمزه فرانسوی را نوش جان کنید و به محض اینکه برگشتید، برای سفر مجدد به فرانسه لحظه شماری کنید.قبل از سفر به کشور فرانسه بد نیست اطلاعاتی درباره خیابان های معروف فرانسه و فستیوال ها و خوراکی های مخصوص فرانسوی و کلی مطالب دیگر آن بدانید.

برنامه سفر

پرواز به پاریس

حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به پاریس ، انتقال به هتل رنسانس,گشت منطقه لدفنس,بازدیدازگرندآرک,ساختمان مرکزی توتال وSFRفرانسه و مرکزخرید چهارفصل

اقامت در پاریس

گشت شهری پاریس شامل بازدید از خیابان شانزه لیزه,طاق پیروزی,برج ایفل,میدان تراکادرو,مقبره ناپلئون,منطقه موزه نظامی پاریس,میدان وندام,قایق سواری بر روی رود سن

اقامت در پاریس

گشت شهری پاریس شامل بازدید از منطقه سن میشل ,سن ژرمن,دانشگاه سوربن ,پارک لوکزامبورگ,کلیسای نوتردام,منطقه مونت مارت وبازدید از موزه لوور

اقامت در پاریس

توراختیاری دیزنی لند

اقامت در پاریس

تور اختیاری کاخ ورسای

اقامت در پاریس

توراختیاری بروکسل

پرواز به دبی

انتقال به فرودگاه جهت پرواز به دبی

اقامت دردبی

وقت آزاد

پرواز به تهران

انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران

موارد تحت پوشش

  •  ويزاي شنگن
  • ويزاي دوبی
  • بيمه ي مسافرتي
  • اقامت در هتلهای  چهار ستاره وپنج ستاره همراه با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیرهای بین المللی
  • ترانسفرفرودگاهی با اتوبوس های توریستی
  • اهداء نقشه شهر ها
  • گشت و گذار در شهر با اتوبوس هاي توريستي به همراه تورلیدر فارسی زبان

میانگین امتیاز این تور

(از 3 بررسی)
100%
دیدگاه کلی شما درباره سفرتان چیست؟
ضعیف
تقریبا ضعیف
متوسط
خیلی خوب
عالی
لطفا عنوان را وارد کنید.
لطفا حداقل 50 کاراکتر برای دیدگاه خود بنویسید. 50
  • تاریخ ارسال

مقالات مرتبط