لطفا صبر کنید ...
در حال بارگذاری اطلاعات
تور فرانسه
8 روز
1 شهر
تاریخ اجرا: جمعه 03 آبان 1398
قیمت : 4990000 تومان + 990 یورو
لطفا برای رزرو این تور اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید همکاران ما در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت

تور فرانسه

France Tour

8 روز
1 شهر
اولین تاریخ اجرا : جمعه 03 آبان 1398
7 شب پاریس

تور فرانسه

فصلی
خارجی
990 + 4990000
تاریخ‌های اجرا تور تور فرانسه

France Tour

تور فرانسه

8 روز
1 شهر
قیمت از 990 + 4990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-275
تاریخ اجرا: جمعه 03 آبان 1398
شروع: جمعه 03 آبان
پایان: جمعه 10 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 5990000 + 1090
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 5690000 + 590
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 5690000 + 990
هر نفر در اتاق ۱ تخته 5990000 + 1690
هر نفر در اتاق ۲ تخته 5990000 + 1090
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-276
تاریخ اجرا: جمعه 10 آبان 1398
شروع: جمعه 10 آبان
پایان: جمعه 17 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-277
تاریخ اجرا: جمعه 17 آبان 1398
شروع: جمعه 17 آبان
پایان: جمعه 24 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-278
تاریخ اجرا: جمعه 24 آبان 1398
شروع: جمعه 24 آبان
پایان: جمعه 01 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-279
تاریخ اجرا: جمعه 01 آذر 1398
شروع: جمعه 01 آذر
پایان: جمعه 08 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-280
تاریخ اجرا: جمعه 08 آذر 1398
شروع: جمعه 08 آذر
پایان: جمعه 15 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-281
تاریخ اجرا: جمعه 15 آذر 1398
شروع: جمعه 15 آذر
پایان: جمعه 22 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-282
تاریخ اجرا: جمعه 22 آذر 1398
شروع: جمعه 22 آذر
پایان: جمعه 29 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-283
تاریخ اجرا: جمعه 29 آذر 1398
شروع: جمعه 29 آذر
پایان: جمعه 06 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-284
تاریخ اجرا: جمعه 06 دی 1398
شروع: جمعه 06 دی
پایان: جمعه 13 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-285
تاریخ اجرا: جمعه 13 دی 1398
شروع: جمعه 13 دی
پایان: جمعه 20 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-286
تاریخ اجرا: جمعه 20 دی 1398
شروع: جمعه 20 دی
پایان: جمعه 27 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-287
تاریخ اجرا: جمعه 27 دی 1398
شروع: جمعه 27 دی
پایان: جمعه 04 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-288
تاریخ اجرا: جمعه 04 بهمن 1398
شروع: جمعه 04 بهمن
پایان: جمعه 11 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-289
تاریخ اجرا: جمعه 11 بهمن 1398
شروع: جمعه 11 بهمن
پایان: جمعه 18 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-290
تاریخ اجرا: جمعه 18 بهمن 1398
شروع: جمعه 18 بهمن
پایان: جمعه 25 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRA8-291
تاریخ اجرا: جمعه 25 بهمن 1398
شروع: جمعه 25 بهمن
پایان: جمعه 02 اسفند
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 4990000 + 990
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 490
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 890
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1490
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 990

چند جمله درباره این تور

| فرانسه

اگر هنوز عاشق نشده اید، الان وقت عاشق شدن است!

کشوری را تصور کنید با هوایی دلپذیر، خیابان هایی زیبا، هنر معماری بی نظیر و موزه هایی به بلندای تاریخ، که خاطره ای تکرار نشدنی را برای گردشگران تداعی می کند. مگر می شود به این کشور سفر کرد و  عاشقش نشد؟ در برابر عظمت برج ایفل بایستید، با موزه لوور به اعماق تاریخ سفر کنید، در خیابان رویایی شانزلیزه قدم بزنید، بوی خوش قهوه را در کافه های رنگارنگ استشمام کنید، از قایق سواری بر روی رود سن لذت ببرید، در فروشگاه های مجلل عطر و لباس سرگرم خرید شوید، غذاهای خوشمزه فرانسوی را نوش جان کنید و به محض اینکه برگشتید، برای سفر مجدد به فرانسه لحظه شماری کنید.قبل از سفر به کشور فرانسه بد نیست اطلاعاتی درباره خیابان های معروف فرانسه و فستیوال ها و خوراکی های مخصوص فرانسوی و کلی مطالب دیگر آن بدانید.

برنامه سفر

شهر پاریس

حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به پاریس ، انتقال به هتل 

(این تور با پرواز ترکیش هم قابل اجرا می باشد.)

شهر پاریس

گشت شهری پاریس

شهر پاریس

گشت شهری پاریس

شهر پاریس

وقت آزاد - تور انتخابی کاخ ورسای

شهر پاریس

وقت آزاد-تور انتخابی دیزنی لند

شهر پاریس

وقت آزاد-تور انتخابی بروکسل

شهر پاریس

وقت آزاد - تور انتخابی قایق سواری بر روی رودخانه سن

روز پایانی

انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران

موارد تحت پوشش

  • اخذ ويزاي شنگن
  • بيمه ي مسافرتي تا سقف پنجاه هزار يورو پوشش حوادث
  • اقامت در هتل هاي چهار ستاره همراه با صبحانه
  • پرداخت تمام هزينه هاي رفت و برگشت فرودگاهي با اتوبوس هاي توريستي
  • اهداء نقشه شهر پاريس و يك كيف مدارك به عنوان يادبود
  • گشت و گذار در شهر با اتوبوس هاي توريستي
  • و ده ها خدمات شگفت انگيز ديگر در طول مسير براي تجربه سفري بي نظير و به ياد ماندني...

میانگین امتیاز این تور

(از 1 بررسی)
75%
دیدگاه کلی شما درباره سفرتان چیست؟
عالی
خیلی خوب
متوسط
تقریبا ضعیف
ضعیف
لطفا عنوان را وارد کنید.
لطفا حداقل 50 کاراکتر برای دیدگاه خود بنویسید. 50
  • تاریخ ارسال