لطفا صبر کنید ...
در حال بارگذاری اطلاعات
تور لبنان
8 روز
1 شهر
تاریخ اجرا: چهار شنبه 03 مهر 1398
قیمت : 2990000 تومان + 690 دلار
لطفا برای رزرو این تور اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید همکاران ما در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت

تور لبنان

Lebenon Tour

6 روز
1 شهر
اولین تاریخ اجرا : چهار شنبه 03 مهر 1398

تور لبنان

فصلی
خارجی
690 + 2990000
تاریخ‌های اجرا تور تور لبنان

Lebenon Tour

تور لبنان

6 روز
1 شهر
قیمت از 690 + 2990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-354
تاریخ اجرا: چهار شنبه 03 مهر 1398
شروع: چهار شنبه 03 مهر
پایان: دوشنبه 08 مهر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-355
تاریخ اجرا: چهار شنبه 10 مهر 1398
شروع: چهار شنبه 10 مهر
پایان: دوشنبه 15 مهر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-356
تاریخ اجرا: چهار شنبه 17 مهر 1398
شروع: چهار شنبه 17 مهر
پایان: دوشنبه 22 مهر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-357
تاریخ اجرا: چهار شنبه 24 مهر 1398
شروع: چهار شنبه 24 مهر
پایان: دوشنبه 29 مهر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-358
تاریخ اجرا: چهار شنبه 01 آبان 1398
شروع: چهار شنبه 01 آبان
پایان: دوشنبه 06 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-359
تاریخ اجرا: چهار شنبه 08 آبان 1398
شروع: چهار شنبه 08 آبان
پایان: دوشنبه 13 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-360
تاریخ اجرا: چهار شنبه 15 آبان 1398
شروع: چهار شنبه 15 آبان
پایان: دوشنبه 20 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-361
تاریخ اجرا: چهار شنبه 22 آبان 1398
شروع: چهار شنبه 22 آبان
پایان: دوشنبه 27 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-362
تاریخ اجرا: چهار شنبه 29 آبان 1398
شروع: چهار شنبه 29 آبان
پایان: دوشنبه 04 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-363
تاریخ اجرا: چهار شنبه 06 آذر 1398
شروع: چهار شنبه 06 آذر
پایان: دوشنبه 11 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-364
تاریخ اجرا: چهار شنبه 13 آذر 1398
شروع: چهار شنبه 13 آذر
پایان: دوشنبه 18 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-365
تاریخ اجرا: چهار شنبه 20 آذر 1398
شروع: چهار شنبه 20 آذر
پایان: دوشنبه 25 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-366
تاریخ اجرا: چهار شنبه 27 آذر 1398
شروع: چهار شنبه 27 آذر
پایان: دوشنبه 02 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-367
تاریخ اجرا: چهار شنبه 04 دی 1398
شروع: چهار شنبه 04 دی
پایان: دوشنبه 09 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-368
تاریخ اجرا: چهار شنبه 11 دی 1398
شروع: چهار شنبه 11 دی
پایان: دوشنبه 16 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-369
تاریخ اجرا: چهار شنبه 18 دی 1398
شروع: چهار شنبه 18 دی
پایان: دوشنبه 23 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-370
تاریخ اجرا: چهار شنبه 25 دی 1398
شروع: چهار شنبه 25 دی
پایان: دوشنبه 30 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-371
تاریخ اجرا: چهار شنبه 02 بهمن 1398
شروع: چهار شنبه 02 بهمن
پایان: دوشنبه 07 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-372
تاریخ اجرا: چهار شنبه 09 بهمن 1398
شروع: چهار شنبه 09 بهمن
پایان: دوشنبه 14 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-373
تاریخ اجرا: چهار شنبه 16 بهمن 1398
شروع: چهار شنبه 16 بهمن
پایان: دوشنبه 21 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-374
تاریخ اجرا: چهار شنبه 23 بهمن 1398
شروع: چهار شنبه 23 بهمن
پایان: دوشنبه 28 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور لبنان

ستاره:
کد: BRA8-375
تاریخ اجرا: چهار شنبه 30 بهمن 1398
شروع: چهار شنبه 30 بهمن
پایان: دوشنبه 05 اسفند
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 661
ایران ایر
بیروت
پرواز برگشت
بیروت
شماره پرواز 660
ایران ایر
تهران
قیمت : 690 + 2990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 690 + 2990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1090 + 2990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 590 + 2690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 290 + 2690000

چند جمله درباره این تور

| لبنان

پاریس خاورمیانه آماده است تا متفاوت ترین تجربه از سفر را در اختیار گردشگران قرار دهد. بافت جالب شهری که ترکیبی از سبک های عربی و اروپایی است، از جمله ظرفیت های گردشگری لبنان است. خیابان های سنگفرش شده به همراه خانه هایی که به هر دو سبک ساخته شده اند جلوه زیبایی به شهرهای لبنان بخشیده است. البته محبوبیت لبنان تنها به خاطر زیبایی شهرهایش نیست، سواحل بی نظیری دارد که نوید یک بعدازظهر فرح بخش را می دهد. غار جیتا که هر بیننده ای را چه در حین پیاده روی و چه در هنگام قایق سواری در درون غار به حیرت و تحسین وا می دارد. تاریخ لبنان اما بسیار ناب و اصیل است. میراث جهانی بعلبک که با داشتن معابد باکوس و ژوپیتر یکی از پرطرفدارترین جاذبه های توریستی لبنان است. کاخ دیدنی بیت الدین که علاوه بر معماری شگفت انگیزش، محل برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های هنری است. منطقه طیر با ویرانه های باستانی و گورستان های قدیمی اش، در فهرست جهانی یونسکو قرار دارد. در پایان سفرتان، اقامت در یکی از قدیمیترین شهرهای جهان یعنی بیبلوس را فراموش نکنید.

برنامه سفر

پرواز به بیروت

حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به بیروت ، انتقال به هتل

اقامت در بیروت

گشت شهری بیروت

اقامت در بیروت

تور انتخابی بازدید از بعلبک

اقامت در بیروت

تور انتخابی بازدید از جیتا و حریصا

اقامت در بیروت

تور انتخابی بازدید از ترابلس یا دیرالقمر

پرواز به تهران

انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران

موارد تحت پوشش

  • اخذ ويزاي لبنان
  • بيمه ي مسافرتي تا سقف پنجاه هزار يورو پوشش حوادث
  • اقامت در هتل هاي چهار ستاره همراه با صبحانه
  • پرداخت تمام هزينه هاي رفت و برگشت فرودگاهي با اتوبوس هاي توريستي
  • اهداء نقشه شهر ها و يك كيف مدارك به عنوان يادبود
  • گشت و گذار در شهر با اتوبوس هاي توريستي
  • و ده ها خدمات شگفت انگيز ديگر در طول مسير براي تجربه سفري بي نظير و به ياد ماندني...

میانگین امتیاز این تور

(از 0 بررسی)
0%
دیدگاه کلی شما درباره سفرتان چیست؟
عالی
خیلی خوب
متوسط
تقریبا ضعیف
ضعیف
لطفا عنوان را وارد کنید.
لطفا حداقل 50 کاراکتر برای دیدگاه خود بنویسید. 50
  • تاریخ ارسال