لطفا صبر کنید ...
در حال بارگذاری اطلاعات
تور فرانسه*
8 روز
1 شهر
تاریخ اجرا: جمعه 07 آبان 1400
قیمت : 1290 یورو + نرخ پرواز
لطفا برای رزرو این تور اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید همکاران ما در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت

تور فرانسه*

France Tour

8 روز
1 شهر
اولین تاریخ اجرا : جمعه 07 آبان 1400
7 شب پاریس

تور فرانسه*

فصلی
خارجی
1290 + نرخ پرواز
تاریخ‌های اجرا تور تور فرانسه*

France Tour

تور فرانسه*

8 روز
1 شهر
قیمت از 1290 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 07 آبان 1400
شروع: جمعه 07 آبان
پایان: جمعه 14 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 14 آبان 1400
شروع: جمعه 14 آبان
پایان: جمعه 21 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 14 آبان 1400
شروع: جمعه 14 آبان
پایان: جمعه 21 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 590 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 21 آبان 1400
شروع: جمعه 21 آبان
پایان: جمعه 28 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 590 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 21 آبان 1400
شروع: جمعه 21 آبان
پایان: جمعه 28 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 28 آبان 1400
شروع: جمعه 28 آبان
پایان: جمعه 05 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 05 آذر 1400
شروع: جمعه 05 آذر
پایان: جمعه 12 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 05 آذر 1400
شروع: جمعه 05 آذر
پایان: جمعه 12 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 590 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 12 آذر 1400
شروع: جمعه 12 آذر
پایان: جمعه 19 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 19 آذر 1400
شروع: جمعه 19 آذر
پایان: جمعه 26 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 19 آذر 1400
شروع: جمعه 19 آذر
پایان: جمعه 26 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 590 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 26 آذر 1400
شروع: جمعه 26 آذر
پایان: جمعه 03 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 03 دی 1400
شروع: جمعه 03 دی
پایان: جمعه 10 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 10 دی 1400
شروع: جمعه 10 دی
پایان: جمعه 17 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 17 دی 1400
شروع: جمعه 17 دی
پایان: جمعه 24 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 24 دی 1400
شروع: جمعه 24 دی
پایان: جمعه 01 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 01 بهمن 1400
شروع: جمعه 01 بهمن
پایان: جمعه 08 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 08 بهمن 1400
شروع: جمعه 08 بهمن
پایان: جمعه 15 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 15 بهمن 1400
شروع: جمعه 15 بهمن
پایان: جمعه 22 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 22 بهمن 1400
شروع: جمعه 22 بهمن
پایان: جمعه 29 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه*

ستاره:
تاریخ اجرا: جمعه 29 بهمن 1400
شروع: جمعه 29 بهمن
پایان: جمعه 06 اسفند
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز ir733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز ir732
ایران ایر
تهران
قیمت : 1290 + نرخ پرواز
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 1290 + نرخ پرواز
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1890 + نرخ پرواز
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 1190 + نرخ پرواز
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + نرخ پرواز

چند جمله درباره این تور

| فرانسه

اگر هنوز عاشق نشده اید، الان وقت عاشق شدن است!

کشوری را تصور کنید با هوایی دلپذیر، خیابان هایی زیبا، هنر معماری بی نظیر و موزه هایی به بلندای تاریخ، که خاطره ای تکرار نشدنی را برای گردشگران تداعی می کند. مگر می شود به این کشور سفر کرد و  عاشقش نشد؟ در برابر عظمت برج ایفل بایستید، با موزه لوور به اعماق تاریخ سفر کنید، در خیابان رویایی شانزلیزه قدم بزنید، بوی خوش قهوه را در کافه های رنگارنگ استشمام کنید، از قایق سواری بر روی رود سن لذت ببرید، در فروشگاه های مجلل عطر و لباس سرگرم خرید شوید، غذاهای خوشمزه فرانسوی را نوش جان کنید و به محض اینکه برگشتید، برای سفر مجدد به فرانسه لحظه شماری کنید.قبل از سفر به کشور فرانسه بد نیست اطلاعاتی درباره خیابان های معروف فرانسه و فستیوال ها و خوراکی های مخصوص فرانسوی و کلی مطالب دیگر آن بدانید.

برنامه سفر

پرواز به پاریس

حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به پاریس ، انتقال به هتل رنسانس

اقامت در پاریس

گشت شهری پاریس

اقامت در پاریس

گشت شهری پاریس

اقامت در پاریس

وقت آزاد

اقامت در پاریس

وقت آزاد

اقامت در پاریس

وقت آزاد

اقامت در پاریس

وقت آزاد 

پرواز به تهران

انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران

موارد تحت پوشش

  • اخذ ويزاي شنگن
  • بيمه ي مسافرتي
  • اقامت در هتل  چهار ستاره لوكس رنسانس همراه با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیرهای بین المللی
  • ترانسفرفرودگاهی با اتوبوس های توریستی
  • اهداء نقشه شهر پاريس و يك كيف مدارك به عنوان يادبود
  • گشت و گذار در شهر با اتوبوس هاي توريستي به همراه تورلیدر فارسی زبان

میانگین امتیاز این تور

(از 8 بررسی)
75%
دیدگاه کلی شما درباره سفرتان چیست؟
ضعیف
تقریبا ضعیف
متوسط
خیلی خوب
عالی
لطفا عنوان را وارد کنید.
لطفا حداقل 50 کاراکتر برای دیدگاه خود بنویسید. 50
  • تاریخ ارسال