تفاوت رز آبي

تجربه ي گشت و گذار و ديدن جذابيت هاي توريستي رويكردي بسيار فراتر از ديدن مناظر و مكان هاي ديدني مي باشد. با رز آبي شما قادر خواهيد بود مكان هاي مخفي را كه فقط بوميان آن منطقه از آن با خبرند را پيدا نماييد و آيين هاي منحصر به فرد محلي آن منطقه كه منجر به تمايز هاي فرهنگي مي شود را از نظر بگذرانيد.

دريافت فايل كلي بهار 96