لطفا صبر کنید ...
در حال بارگذاری اطلاعات
تور سوئیس
8 روز
1 شهر
تاریخ اجرا: پنجشنبه 09 آبان 1398
قیمت : 4990000 تومان + 890 یورو
لطفا برای رزرو این تور اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید همکاران ما در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت

تور سوئیس

Switzerland Tour

6 روز
1 شهر
اولین تاریخ اجرا : پنجشنبه 09 آبان 1398
5 شب زوریخ

تور سوئیس

فصلی
خارجی
890 + 4990000
تاریخ‌های اجرا تور تور سوئیس

Switzerland Tour

تور سوئیس

6 روز
1 شهر
قیمت از 890 + 4990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور سوئیس

ستاره:
کد: BRA8-329
تاریخ اجرا: پنجشنبه 09 آبان 1398
شروع: پنجشنبه 09 آبان
پایان: سه شنبه 14 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 875
ترکیش
استانبول
پرواز رفت
استانبول
شماره پرواز 1907
ترکیش
زوریخ
پرواز برگشت
زوریخ
شماره پرواز 1910
ترکیش
استانبول
پرواز برگشت
استانبول
شماره پرواز 878
ترکیش
تهران
قیمت : 4990000 + 890
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 390
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 790
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1390
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 890
بازگشت به تقویم اجراها

تور سوئیس

ستاره:
کد: BRA8-330
تاریخ اجرا: پنجشنبه 23 آبان 1398
شروع: پنجشنبه 23 آبان
پایان: سه شنبه 28 آبان
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 875
ترکیش
استانبول
پرواز رفت
زوریخ
شماره پرواز 1910
ترکیش
استانبول
پرواز رفت
استانبول
شماره پرواز 878
ترکیش
تهران
پرواز رفت
استانبول
شماره پرواز 1907
ترکیش
زوریخ
قیمت : 4990000 + 890
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 390
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 790
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1390
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 890
بازگشت به تقویم اجراها

تور سوئیس

ستاره:
کد: BRA8-331
تاریخ اجرا: پنجشنبه 07 آذر 1398
شروع: پنجشنبه 07 آذر
پایان: سه شنبه 12 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 875
ترکیش
استانبول
پرواز رفت
استانبول
شماره پرواز 1907
ترکیش
زوریخ
پرواز برگشت
زوریخ
شماره پرواز 1910
ترکیش
استانبول
پرواز برگشت
استانبول
شماره پرواز 878
ترکیش
تهران
قیمت : 4990000 + 890
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 390
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 790
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1390
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 890
بازگشت به تقویم اجراها

تور سوئیس

ستاره:
کد: BRA8-332
تاریخ اجرا: پنجشنبه 21 آذر 1398
شروع: پنجشنبه 21 آذر
پایان: سه شنبه 26 آذر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 875
ترکیش
استانبول
پرواز رفت
استانبول
شماره پرواز 1907
ترکیش
زوریخ
پرواز برگشت
زوریخ
شماره پرواز 1910
ترکیش
استانبول
پرواز برگشت
استانبول
شماره پرواز 878
ترکیش
تهران
قیمت : 4990000 + 890
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 390
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 790
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1390
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 890
بازگشت به تقویم اجراها

تور سوئیس

ستاره:
کد: BRA8-333
تاریخ اجرا: پنجشنبه 05 دی 1398
شروع: پنجشنبه 05 دی
پایان: سه شنبه 10 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 875
ترکیش
استانبول
پرواز رفت
استانبول
شماره پرواز 1907
ترکیش
زوریخ
پرواز برگشت
زوریخ
شماره پرواز 1910
ترکیش
استانبول
پرواز برگشت
استانبول
شماره پرواز 878
ترکیش
تهران
قیمت : 4990000 + 890
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 390
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 790
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1390
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 890
بازگشت به تقویم اجراها

تور سوئیس

ستاره:
کد: BRA8-334
تاریخ اجرا: پنجشنبه 19 دی 1398
شروع: پنجشنبه 19 دی
پایان: سه شنبه 24 دی
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 875
ترکیش
استانبول
پرواز رفت
استانبول
شماره پرواز 1907
ترکیش
زوریخ
پرواز برگشت
زوریخ
شماره پرواز 1910
ترکیش
استانبول
پرواز برگشت
استانبول
شماره پرواز 878
ترکیش
تهران
قیمت : 4990000 + 890
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 390
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 790
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1390
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 890
بازگشت به تقویم اجراها

تور سوئیس

ستاره:
کد: BRA8-335
تاریخ اجرا: پنجشنبه 03 بهمن 1398
شروع: پنجشنبه 03 بهمن
پایان: سه شنبه 08 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 875
ترکیش
استانبول
پرواز رفت
استانبول
شماره پرواز 1907
ترکیش
زوریخ
پرواز برگشت
زوریخ
شماره پرواز 1910
ترکیش
استانبول
پرواز برگشت
استانبول
شماره پرواز 878
ترکیش
تهران
قیمت : 4990000 + 890
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 390
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 790
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1390
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 890
بازگشت به تقویم اجراها

تور سوئیس

ستاره:
کد: BRA8-336
تاریخ اجرا: پنجشنبه 17 بهمن 1398
شروع: پنجشنبه 17 بهمن
پایان: سه شنبه 22 بهمن
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 875
ترکیش
استانبول
پرواز رفت
استانبول
شماره پرواز 1907
ترکیش
زوریخ
پرواز برگشت
زوریخ
شماره پرواز 1910
ترکیش
استانبول
پرواز برگشت
استانبول
شماره پرواز 878
ترکیش
تهران
قیمت : 4990000 + 890
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 390
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 790
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1390
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 890
بازگشت به تقویم اجراها

تور سوئیس

ستاره:
کد: BRA8-337
تاریخ اجرا: پنجشنبه 01 اسفند 1398
شروع: پنجشنبه 01 اسفند
پایان: سه شنبه 06 اسفند
پرواز رفت
استانبول
شماره پرواز 1907
ترکیش
زوریخ
پرواز برگشت
تهران
شماره پرواز 875
ترکیش
استانبول
پرواز برگشت
زوریخ
شماره پرواز 1910
ترکیش
استانبول
پرواز برگشت
استانبول
شماره پرواز 878
ترکیش
تهران
قیمت : 4990000 + 890
جزئیات قیمت تور
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 4690000 + 390
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 4690000 + 790
هر نفر در اتاق ۱ تخته 4990000 + 1390
هر نفر در اتاق ۲ تخته 4990000 + 890

چند جمله درباره این تور

| سوئیس

شهرهای کوهستانی زیبا که در دامنه کوه آلپ محصور شده اند، خانه ها و برج های قرون وسطایی و طبیعت سرسبز وسیع که تا قله های سر به فلک کشیده و پوشیده از برف کشیده شده اند، تنها بخشی از دلایلی است که سوئیسی ها را در لیست شادترین مردم جهان قرار داده است. رفاه اقتصادی از عوامل تاثیرگذار دیگر است. رفاهی که نه به واسطه منابع معدنی و زمین های کشاورزی بلکه به دلیل بهره گیری بهینه از نیروی انسانی تحصیل کرده در بخش های خدماتی نظیر بانکداری، بیمه و جهانگردی است. همچنین وجود نظم و پایبندی به مقررات در گوشه و کنار سوئیس به وضوح دیده می شود. همه این عوامل سبب شده که این کشور با شایستگی عنوان بهشت زمینی را از آن خود کند.

برنامه سفر

پرواز به زوریخ

 حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به زوریخ ، انتقال به هتل، بعدازظهر قدم زدن اطراف هتل و آشنایی با منطقه اطراف هتل

اقامت در زوریخ

 گشت شهری زوریخ شامل بازدید از کلیسای مرکزی شهر، دریاچه زوریخ، ایستگاه قدیمی قطار ، آبشار Rheinfall و کلیسای فرمونستر همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان

اقامت در زوریخ

وقت آزاد-  تور انتخابی کوه ریگی

اقامت در زوریخ

وقت آزاد-  تور انتخابی بازدید از شهر تون و اینترلاکن

اقامت در زوریخ

وقت آزاد

پرواز به تهران

 انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران

موارد تحت پوشش

  • اخذ ويزاي شنگن
  • بيمه ي مسافرتي تا سقف پنجاه هزار يورو پوشش حوادث
  • اقامت در هتل هاي پنج ستاره همراه با صبحانه
  • پرداخت تمام هزينه هاي رفت و برگشت فرودگاهي با اتوبوس هاي توريستي
  • اهداء نقشه شهر پاريس و يك كيف مدارك به عنوان يادبود
  • گشت و گذار در شهر با اتوبوس هاي توريستي
  • و ده ها خدمات شگفت انگيز ديگر در طول مسير براي تجربه سفري بي نظير و به ياد ماندني...

میانگین امتیاز این تور

(از 0 بررسی)
0%
دیدگاه کلی شما درباره سفرتان چیست؟
عالی
خیلی خوب
متوسط
تقریبا ضعیف
ضعیف
لطفا عنوان را وارد کنید.
لطفا حداقل 50 کاراکتر برای دیدگاه خود بنویسید. 50
  • تاریخ ارسال