لطفا صبر کنید ...
در حال بارگذاری اطلاعات
تور فرانسه
8 روز
1 شهر
تاریخ اجرا: جمعه 31 خرداد 1398
قیمت : 2990000 تومان + 990 یورو
لطفا برای رزرو این تور اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید همکاران ما در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت

تور فرانسه

France Tour

8 روز
1 شهر
اولین تاریخ اجرا : جمعه 31 خرداد 1398

تور فرانسه

فصلی
ماه عسل
2990000 + 990
تاریخ‌های اجرا تور تور فرانسه

France Tour

تور فرانسه

8 روز
1 شهر
قیمت از 990 + 2990000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRF8-093
تاریخ اجرا: جمعه 31 خرداد 1398
شروع: جمعه 31 خرداد
پایان: جمعه 07 تیر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 890 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 890 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1490 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 790 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-109
تاریخ اجرا: جمعه 07 تیر 1398
شروع: جمعه 07 تیر
پایان: جمعه 14 تیر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 890 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 890 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1490 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 790 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-110
تاریخ اجرا: جمعه 14 تیر 1398
شروع: جمعه 14 تیر
پایان: جمعه 21 تیر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 890 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 890 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1490 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 790 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-111
تاریخ اجرا: جمعه 21 تیر 1398
شروع: جمعه 21 تیر
پایان: جمعه 28 تیر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 890 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 890 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1490 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 790 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-112
تاریخ اجرا: جمعه 28 تیر 1398
شروع: جمعه 28 تیر
پایان: جمعه 04 مرداد
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 890 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 890 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1490 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 790 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-113
تاریخ اجرا: جمعه 04 مرداد 1398
شروع: جمعه 04 مرداد
پایان: جمعه 11 مرداد
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 890 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 890 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1490 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 790 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-114
تاریخ اجرا: جمعه 11 مرداد 1398
شروع: جمعه 11 مرداد
پایان: جمعه 18 مرداد
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 890 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 890 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1490 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 790 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-115
تاریخ اجرا: جمعه 18 مرداد 1398
شروع: جمعه 18 مرداد
پایان: جمعه 25 مرداد
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 890 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 890 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1490 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 790 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-116
تاریخ اجرا: جمعه 25 مرداد 1398
شروع: جمعه 25 مرداد
پایان: جمعه 01 شهریور
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 890 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 890 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1490 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 790 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 490 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-117
تاریخ اجرا: جمعه 01 شهریور 1398
شروع: جمعه 01 شهریور
پایان: جمعه 08 شهریور
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 990 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 990 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1690 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 890 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 590 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-118
تاریخ اجرا: جمعه 08 شهریور 1398
شروع: جمعه 08 شهریور
پایان: جمعه 15 شهریور
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 990 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 990 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1690 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 890 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 590 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-119
تاریخ اجرا: جمعه 15 شهریور 1398
شروع: جمعه 15 شهریور
پایان: جمعه 22 شهریور
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 990 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 990 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1690 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 890 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 590 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-120
تاریخ اجرا: جمعه 22 شهریور 1398
شروع: جمعه 22 شهریور
پایان: جمعه 29 شهریور
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 990 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 990 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1690 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 890 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 590 + 3690000
بازگشت به تقویم اجراها

تور فرانسه

ستاره:
کد: BRS8-121
تاریخ اجرا: جمعه 29 شهریور 1398
شروع: جمعه 29 شهریور
پایان: جمعه 05 مهر
پرواز رفت
تهران
شماره پرواز 733
ایران ایر
پاریس
پرواز برگشت
پاریس
شماره پرواز 732
ایران ایر
تهران
قیمت : 990 + 3990000
جزئیات قیمت تور
هر نفر در اتاق ۲ تخته 990 + 3990000
هر نفر در اتاق ۱ تخته 1690 + 3990000
کودک ۱۱-۴ سال با تخت 890 + 3690000
کودک ۴-۲ سال بدون تخت 590 + 3690000

چند جمله درباره این تور

| فرانسه

اگر هنوز عاشق نشده اید، الان وقت عاشق شدن است!

کشوری را تصور کنید با هوایی دلپذیر، خیابان هایی زیبا، هنر معماری بی نظیر و موزه هایی به بلندای تاریخ، که خاطره ای تکرار نشدنی را برای گردشگران تداعی می کند. مگر می شود به این کشور سفر کرد و  عاشقش نشد؟ در برابر عظمت برج ایفل بایستید، با موزه لوور به اعماق تاریخ سفر کنید، در خیابان رویایی شانزلیزه قدم بزنید، بوی خوش قهوه را در کافه های رنگارنگ استشمام کنید، از قایق سواری بر روی رود سن لذت ببرید، در فروشگاه های مجلل عطر و لباس سرگرم خرید شوید، غذاهای خوشمزه فرانسوی را نوش جان کنید و به محض اینکه برگشتید، برای سفر مجدد به فرانسه لحظه شماری کنید.قبل از سفر به کشور فرانسه بد نیست اطلاعاتی درباره خیابان های معروف فرانسه و فستیوال ها و خوراکی های مخصوص فرانسوی و کلی مطالب دیگر آن بدانید.

برنامه سفر

شهر پاریس

حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به پاریس ، انتقال به هتل

شهر پاریس

گشت شهری پاریس

شهر پاریس

وقت آزاد-تور انتخابی بازدید از موزه لوور و قایق سواری بر روی رودخانه سن

شهر پاریس

وقت آزاد - استفاده از تور انتخابی بروکسل

شهر پاریس

وقت آزاد –تور انتخابی دیزنی لند

شهر پاریس

وقت آزاد –  تور انتخابی کاخ ورسای

شهر پاریس

وقت آزاد 

روز پایانی

انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران

موارد تحت پوشش

  • اخذ ويزاي شنگن
  • بيمه ي مسافرتي تا سقف پنجاه هزار يورو پوشش حوادث
  • اقامت در هتل هاي چهار ستاره همراه با صبحانه
  • پرداخت تمام هزينه هاي رفت و برگشت فرودگاهي با اتوبوس هاي توريستي
  • اهداء نقشه شهر پاريس و يك كيف مدارك به عنوان يادبود
  • گشت و گذار در شهر با اتوبوس هاي توريستي
  • و ده ها خدمات شگفت انگيز ديگر در طول مسير براي تجربه سفري بي نظير و به ياد ماندني...

میانگین امتیاز این تور

(از 9 بررسی)
75%
دیدگاه کلی شما درباره سفرتان چیست؟
عالی
خیلی خوب
متوسط
تقریبا ضعیف
ضعیف
لطفا عنوان را وارد کنید.
لطفا حداقل 50 کاراکتر برای دیدگاه خود بنویسید. 50
  • 5
    تاریخ ارسال