مقاصد گردشگری

استراليا

معرفي
قاره استراليا كوچكترين قاره كره زمين در رده‌بندي هفت‌تايي قاره‌ها است. قاره در سراسر جهان يكسان تعريف نمي‌شود. تعريف همگاني قاره "تكه‌اي بزرگ و پيوسته از خشكي سطح زمين است." با اين تعريف قارهٔ استراليا شامل استراليا است و جزيره‌هاي كوچك نزديكش مانند تاسماني و گينه‌نو را شامل نمي‌شود. از ديدگاه تخصصي زمين‌شناسي، يك قاره شامل فلات قاره(نقاط زير آب لايه پوسته زمين) هم مي‌شود. بنا بر اين تعريف جزيره‌هاي نزديك استراليا هم جزو قاره هستند چرا كه آنها در فلات قاره قرار دارند.
سيدني و ملبورن دو شهر بزرگ استراليا هستند. اين كشور داراي مرز خاكي با كشور ديگري نيست و دور آن را از شرق، اقيانوس آرام، از جنوب اقيانوس منجمد جنوبي، از غرب اقيانوس هند و از شمال چندين دريا و خليج دربر گرفته‌است. استراليا همچنين سرزمين اصليِ قارهٔ اقيانوسيه به شمار مي‌آيد كه كوچك‌ترين قارهٔ دنياست.
europe
لازم است ذكر شود استراليا پنجمين قاره ازنظر بزرگي است. استراليا از شش ايالت و دو سرزمين يا قلمرو (territory) تشكيل شده‌است كه اختياراتشان كمتر از ايالت‌هاست. ايالت‌ها و قلمروهاي استراليا عبارت‌اند از: نيو ساوت ولز (NSW) يا ولز جنوبي جديد كه مركز آن سيدني است. كوئينزلند (QLD) كه مركز آن بريزبن مي‌باشد. استرالياي جنوبي (SA) با مركزيت آدلايد. تاسماني (TAS) كه جزيره‌اي است در جنوب شرقي سرزمين اصلي و مركز آن هوبارت مي‌باشد. ايالت ويكتوريا (VIC) كه مركز آن ملبورن است. استرالياي غربي (WA) كه مركز آن پرت مي‌باشد. قلمرو سرزمين شمالي (NT) مركز آن داروين است. سرزمين پايتخت استراليا (ACT) مشتمل بر شهر كانبرا و اطراف آن.

شهرها

countries in europe
  • پايتخت استراليا شهر كانبرا است و شهرهاي بزرگ آن عبارت‌اند از سيدني، ملبورن، بريزبِن، پرت، آدلايد و تانزويل.
طراحي و توسعه وبسايت توسط واحد فناوري آژانس رز آبي