تور سوئيس- اتريش
تور فرانسه- اسپانيا -ايتاليا
تور استراليا
تور آفريقاي جنوبي
تور كشتي كروز
تور مالديو
تور فرانسه
تور فرانسه
تور فرانسه- ايتاليا
تور فرانسه - اسپانيا
تور سوئيس-آلمان-اتريش
تور ايتاليا-فرانسه
تور فرانسه - هلند
تور سوئيس
تور ايتاليا- اسپانيا
تور روسيه
تور ايتاليا
تور ايتاليا-فرانسه-اسپانيا
تور اسپانيا
تور سوئيس - ايتاليا- فرانسه
تور اسپانيا- فرانسه
تور فرانسه-اتريش-آلمان
تور اسپانيا
تور اسپانيا - پرتغال
تور اسپانيا
تور اسپانيا
تور سوئيس - فرانسه
تور ايتاليا- يونان
تور لبنان
تور روسيه
تور ايتاليا- اتريش
تور سوئيس- اتريش-مجارستان
تور ايتاليا
تور اسپانيا
تور روسيه
تور مجارستان - اسلواكي - اتريش- چك