آیا می دانید؟
othercountries

دانستني هاي جالب گوناگون


  آيا ميدانيد

 • پروانه معده ندارد.
 • زنبور عسل 4 تا بال دارد.
 • بيش از 15000 نوع مختلف از برنج وجود دارد.
 • بيش از يك سوم آناناس ها از هاوايي مي آيند.
 • مواد غذايي منجمد اولين بار در سال 1920 معرفي شدند.
 • زنبور عسل و مگس خانه در هر ثانيه 200 بار بال مي زنند.
 • كوچك ترين استخوان بدن شما در گوشتان قرار دارد.
 • 90٪ از تمام فعاليت هاي آتشفشاني در اقيانوس رخ مي دهد.
 • فانتاي نارنجي سومين نوشابه پرفروش دنيا است.
 • كوكا كولا در سال 1886 در اصل به عنوان يك «آشاميدني فكري» براي افزايش قدرت مغز معرفي شد.
 • قلب گنجشك ۱۰۰ بار در دقيقه مي زند.
 • قدرت بينايي جغد هشتاد و دو برابر انسان است
 • ملكه موريانه پنجاه بار بزرگ تر از جفت خود است.
 • بزرگ ترين مار جهان ۸ متر طول و ۱۲۵ كيلوگرم وزن دارد.
 • ر صورت نبودن غذا، تمساح قوي، همنوع ضعيف تر خود را مي خورد.
 • يكي از سمي ترين حيوانات دنيا نوعي عروس دريايي است كه سم آن در كمتر از دو دقيقه قرباني خود را مي كشد.
 • از بزاق نوعي خفاش خون آشام، دارويي ساخته اند كه جلوي سكته مغزي را مي گيرد.
 • مار مي تواند تا نيم ساعت بعد از قطع شدن سرش نيش بزند.
 • بزرگ ترين جانور بي مهره، ماهي مركب غول پيكر است كه بلندي اش مي تواند تا حدود ۱۵ متر برسد.
طراحي و توسعه وبسايت توسط واحد فناوري آژانس رز آبي